Oppslagstavle

Diverse fortløpende informasjon om hva som skjer i borettslaget.


Garasjen er ladeklar i uke 49

Siste melding fra prosjektleder hos Elaway: De i garasjen skal ha mulighet for å lade på egen parkeringsplass i løpet av neste uke (uke 49, onsdag-fredag). 

Gravingen på parkeringsplass vil mest sannsynlig bli ferdig i morgen fredag 3.desember. Mulighet til lading på disse plassene antas fortsatt å være klar før jul.


Garasjeport og kulde

Nå har det blitt kaldt og vi må oppfordre alle til å IKKE bruke knappene på utsiden av garasjen, det kan som knappen fryser fast og da funker ikke porten. (Bruk kun nødstoppen ved behov)


Info fra Elaway, tidligere Ladeklar

Gravearbeidet for å klargjøre for elbil lading på egen parkeringsplass har nå startet.

Torsdag 25. november 2021 graver de øverst på parkeringsområdet (utenfor oppgang til nr. 6). Her er det ikke behov for flytting av biler.

Fredag 26. november 2021 vil de starte graving ved parkeringsplassene som ligger ved veien ned til rundkjøringen, parkeringsrekke 1. Alle biler bes om å bli flyttet denne dagen.

Mandag 29. november 2021 vil gravingen starte mellom parkeringsrekke 2 og 3, her forventer de å bruke 2 dager. Alle biler bes om å bli flyttet begge dagene. Styret har ikke fått informasjon om hvordan parkeringsmulighetene er etter normal arbeidstid.

Onsdag 1. desember 2021 vil graving starte mellom parkeringsrekke 4 og 5, her forventer de å bruke 2 dager. Alle biler bes om å bli flyttet begge dagene. Styret har ikke fått informasjon om hvordan parkeringsmulighetene er etter normal arbeidstid.

Fredag 3. desember 2021 vil graving starte mellom parkeringsrekke 6 og 7. Ikke opplyst om de vil bruke 2 dager her eller om alt blir gjort på en dag. Alle biler bes om å bli flyttet denne fredagen.

Styret vil komme med mer informasjon fortløpende når den er tilgjengelig. Vi beklager kort varsel.

Oversikt over uteparkering

Oppdatering ladeanlegg

Styret har i dag fått beskjed om at Tensio vil komme i morgen (24.11.21), for å strekke kabler fra trafostasjonen til Ladeklar sitt sikringsskap ved garasjeport 2. I tillegg vil de strekke kabel til nytt sikringsskap ved parkeringsplass. Det vil i den forbindelse bli gravd foran garasjeport 1 og over vegen til parkeringsplassen. Arbeidet vil starte etter kl 0800. Dette betyr at det vil bli utfordringer med å kjøre ut fra parkeringsområdet i løpet av morgendagen.

Ladeklar vil om kort tid begynne arbeidet med å klargjøre for elbil lading på uteparkeringen. Ber andelseiere være forberedt på at de må flytte bilene fra parkeringsplassen på kort varsel. Styret vil gi beskjed så fort vi får mer informasjon fra Ladeklar.

Vi beklager den korte varslet, men styret ble ikke informert om dette før i dag selv. 


Anskaffelse av el-bil lader til ladeanlegg

Styret har på vegne av borettslaget inngått en totalpakke fra Ladeklar hvor el-bil lader enheten er en del av avtalen. 

Andelseiere har dermed ingen mulighet til å kjøpe egne el-bil ladere annet enn gjennom Ladeklar. Det er laget et eget system for måling og fakturering av strømforbruk som er knyttet til aktuell el-bil lader fra Ladeklar.

Det er satt opp et nytt sikringsskap av Ladeklar som skal benyttes til el-bil lader. Tensio vil komme og øke nettkapasiteten etter henvendelse fra Ladeklar.


Status fra Ladeklar

Det blir dessverre forsinkelser i forbindelse med å gjøre parkeringsplassene ladeklar da de venter på at nettselskapet får montert måler.

De tar sikte på å ha hele anlegget ferdig før jul, innendørsdelen vil bli satt strøm på så fort som mulig før det.


OneCo fortsetter installasjon i uke 43

OneCo fortsetter installasjonen mandag og tirsdag i neste uke.

Mandag 25.oktober vil de som parkerer innenfor port 3 bli berørt, og vi ber alle som står parkert innenfor port 3 om å flytte ut bilden i tidsrommet 07.30 – 16.00.

Tirsdag 26.oktober vil de som parkerer innenfor port 5 bli berørt, og vi ber alle som står parkert innenfor port 5 om å flytte ut bilden i tidsrommet 07.30 – 16.00.

Dere som har parkeringsplass nærmest portene vil måtte flytte ut begge disse dagene ettersom det legges kabler langs taket på port-siden. Dette gjelder altså dere som står nærmest port 1, port 2, port 3, port 4 og port 5.

Dere andre som står innenfor port 4 trenger ikke å flytte ut bilen noen av disse dagene.


Utflytting av biler fra garasjen ved installasjon av ladestasjoner

OneCo er godt i gang med installasjon av infrastruktur for ladere i parkeringsgarasjen. De legger kabelkanal i taket som medfører en del boring i taket og det er derfor viktig at de bilene som står på det område de skal utføre denne jobben, flyttes ut av parkeringshuset.

Styret legger ut fortløpende hvilke områder og tidsrom det gjelder utifra framdriften og informasjon vi får fra OneCo.

Tirsdag 19.oktober ble OneCo ferdig med område innenfor garasjeport 1. Bilene som står parkert innenfor garasjeport 1 kan derfor plasseres inn i garasjen igjen, med unntak av de to som står nærmest port 1, disse vil måtte flyttes ut flere dager ettersom det legges kabler langs taket på port-siden.

Onsdag 20.oktober fortsetter OneCo arbeidet innenfor garasjeport 2 og vi ber de som står langs veggen innenfor port 2 om å flytte ut bilen i tidsrommet 07.30-16.00. Det samme gjelder de som står parkert nærmest port 1 og port 2 samt til venstre når man går inn i port 3.


Status ladestasjon fra Ladeklar i Starrmyra Borettslag

OneCo er klare til å installere infrastruktur for ladere i parkeringsgarasjen.

Parkeringsområde innenfor garasjeport 1 først ut!
De vil starte utførelsen av arbeidet tirsdag 19.oktober og de vil begynne med område innenfor garasjeport 1. Styret ber derfor alle som vanligvis parkerer innenfor garasjeport 1 om å flytte bilen ut fra garasjen i tiden 08.00 – 16.00 tirsdag 19.oktober.

OneCo vil komme på befaring mandag 18.oktober, vi tar forbehold om at det kan komme oppdatert informasjon etter de har vært her. Styret vil komme med informasjon fortløpende.


Bestill din egen ladestasjon fra Ladeklar

Ladeklar har nå planlagt dato for oppstart av prosjektet og en foreløpig estimert dato for lading.
Oppstart av prosjektet: 13.09.2021
Estimert dato for lading: 29.10.2021*

*Denne datoen er avhengig av at vi får måler montert av nettselskapet.
Vedlagt ligger et informasjonsskriv til beboere jeg håper du kan distribuere videre.

Les mer om etablering av ladeanlegg fra Ladeklar

Her finner du bestillingssiden for Starrmyra Borettslag

Til info:
Parkeringsnummeret du har er det samme som andelsnummeret ditt (ikke husnummer)


Protokoll generalforsamling 2021

Her finner du protokoll fra ordinær generalforsamling i Starrmyra Borettslag tirsdag 25.05.2021


Mating av måser

IKKE gi måkene mat. Måkene klarer fint å finne seg mat selv. Mating av måker er en av grunnene til at måkene kommer tilbake til borettslaget, i tillegg til at flere måker finner veien hit. Noe som ikke er ønskelig.


Miljøhuset

Huset åpner for utleie fra 1.August 2021. Smittevernregler må følges og det kan være maks 20 deltagere ved arrangement i huset. Deltakerliste skal leveres utleieansvarlig ved utlevering av nøkkel. Det vil i første omgang kun være helgeutleie, og en utleie pr helg.


Julegrantenning 2020 avlyst

Den tradisjonellet julegrantenninga vil i år desverre ikke bli gjennomført, med tanke smittevernsregler. Men det kommer lys på treet.


Miljøhuset

Miljøhuset er fremdeles steng for utleie, pga av retningslinjer i forhold til smittevern.

Kjøkkenet i Miljøhuset har fått fuktskader etter damp og kondens, og vi ser oss nødt til å utbedre dette for at det skal kunne leies ut igjen, når det lar seg gjøre med tanke på Covid.


Nedgravd avfallscontainere

Arbeidet med nye avfallscontainere vil starte i uke 41. Mer info er sendt ut på eget skriv.


Bommer ved innkjøring til tun

Som et tiltak for å begrense kjøring i tun, og for å få senket farten på biler inn i tunene, har styret besluttet å sette opp bom ved begge innkjøringene til tunene. Den ene bommen er allerede på plass, da det var fundament der fra en tidligere bom. Den andre bommen kommer opp så fort TBT har tid og utstyr på plass for å utføre jobben.


Spyling av garasjer/parkeringsplasser og tun:

Onsdag 13. mai skal både
Garasjen/taket og alle parkeringsplasser spyles!

Dette vil foregå på dagtid!

Alle kjøretøy må derfor flyttes fra sine faste plasser. Flyttingen må være utført innen klokken 08:00

Denne dagen blir det tillatt å parkere i tunene. Men tenk på at utrykningskjøretøy, drosjer, renovasjon og lignende skal ha plass til å komme frem.

Viktig!  Kjøretøy som ikke flyttes parkerer på eget ansvar.

Torsdag 14. mai skal tunene spyles

 Resten av borettslaget (tunene) spyles på torsdag. Vis hensyn til den jobben som skal utføres og unngå at noe eller noen er til hinder for gjennomføringen.


Utleie av Miljøhuset:

Miljøhuset er for tiden stengt for utleie, dette pga retningslinjer i forhold til smittevern pga COVID-19.


Generalforsamling utsettes:

På grunn av situasjonen med Covid-19 blir generalforsamling utsatt, ny foreløpig dato er 27.Mai.

Med tanke på smittevern, oppfordrer styret til at kun en eier fra hver andel møter. 

Og om man føler seg syk, er forkjølet eller har luftveisinfeksjoner, oppfordrer styret til å ikke møte, men å heller bruke fullmakt.  

Ellers oppfordrer styret til å følge smitteverntiltakene, som er gitt av myndighetene.


VÅRDUGNAD AVLYSES:

PÅ GRUNN AV RESTRISKSJONER I FORHOLD TIL SMITTEVERN VIL DET IKKE BLI NOEN FELLES VÅRDUGNAD.

STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å TA EN RYDDERUNDE DER DE SER DET ER BEHOV. MEN VI MINNER OM HÅNDHYGIENE, HOLDE AVSTAND OG IKKE VÆRE I STORE GRUPPER. OG BRUK EGNE REDSKAPER.

VAKTMESTER VIL TA OPP HAUGER MED SAND OG LØV VED BEHOV, I TILLEGG VIL DET BLI SATT UT STORE AVFALLSSEKKER VED ALLE LEKEPLASSER (DISSE VIL STÅ EN UKES TID FØR DE BLIR HENTET).


SØPPELHENGER MARS:

Søppelhenger i Mars blir kansellert på grunn av restriksjoner i forbindelse med Corona-smitte.

Vi oppfordrer alle som har noe som skal kastes, til å frakte dette selv til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

SØPPELHÅNDTERING 2020:

Fra 01.01.20 er det forbudt å hive rask i svarte sekker på sorteringsanlegget til Retura, nå må avfallet være i blanke sekker. Ved kontroll på avfallsstasjon vil det bli ilagt gebyr pr. sekk på kr.150.-

Liste over når det blir hentet grovavfall og hageavfall ligger under fanen «bomiljø» og «søppelhåndtering».

Avfall skal bringes til raskhenger av beboere selv. Ved tilfeller der det er snakk om veldig store og tunge ting eller ved sykdom/handicap kan det søkes styret om å få hjelp av vaktmester til å bistå henting med traktor. Dette må det søkes om på forhånd, så styret får varslet vaktmester. (Vaktmester er i utgangspunktet ikke tilstede i borettslaget på dette tidspunktet).


NYTT STYRE:

På generalforsamling 08.Mai 2019 ble det valgt nytt styre i Starrmyra borettslag.

Tone-Marie Eidem gikk av som leder, men fortsetter i styret som nestleder.

Per Harald Lillesul ble valgt inn til styrets leder.

Ann Judith Sivertsen, Ole Ivar Nydal og Erlend Nordbotten fortsetter som styremedlemmer.


-Rensing av avløp og ventilasjon

11.06.2018-22.06.2018 kommer Power Clean for å rense avløp og ventilasjon i alle leiligheter.

Informasjon og fremdriftsplan er sendt ut til alle.

Ta kontakt med Power Clean, tlf.800 35 300 eller styret om dere lurer på noe.

Starrmyra Brl Fremdriftsplan

Starrmyra Brl Infoskriv