Vedlikehold – skadesaker

Vedlikehold og ansvarsforhold

Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap


Bygningsforsikring og skadesaker:

Husk å tegne en egen innboforsikring!

Borettslagets eiendom og bygninger er forsikret gjennom TOBB sin totalforsikring levert av IF.

Ved skade/forsikringssaker, henvend deg til TOBB eller styret.

Ved funn av skadedyr skal Anticimex eller styret kontaktes.

Tlf. Anticimex: 41414128


Ventilasjon og ventilatorhetter

Bytte av ventilatorhetter er den enkelte beboers ansvar. Men husk at hetten ikke kan ha egen motor siden leilighetene har et sentralt avtrekk. Hvis du får problemer med det sentrale avtrekket må styret kontaktes for å gjøre bestilling av service.


Oppussing av leilighet/bad som medfører stenging av felles vanntilførsel

Styret kan påvise hvor du har mulighet til å stenge av vannet for en kortere periode. Du finner stigerørene i kjelleren. Disse er merket for lettere å finne det riktige røret.

Husk å melde fra til dine naboer FØR du gjør dette!

Borettslaget kan ved søknad om refusjon og fremvisning av faktura/kvittering refundere slukbytte med inntil 6 000,-, per sluk. Arbeidet skal da være utført av autoriserte fagfolk.


Varmtvannsbereder

Skifte av varmtvannsbereder er den enkelte andelseiers ansvar.


Montering av ildsted/ovn

Dette skal utføres av autoriserte fagfolk. Se husordensreglene punkt 1.10, bruk av leiligheten. I blokk er det to pipeløp. Kun to ildsteder kan monteres på samme pipeløp. Sjekk med dine naboer.


Terrasser, gjerde, skillevegg, hekk/beplantning

Ved ønske om å bygge terasse, sette opp gjerde eller skillevegg skal det sendes inn en skriftlig søknad til styret. Denne søknaden må innheholde hva det gjelder, hvor, størrelse og utforming. Skillevegg, gjerde og hekk må settes opp i samråd med nabo.

Det er ikke tillatt å endre på fasade og ved oppsetting av gjerde/skillevegg skal det settes opp i lik utforming som gjerdet ved nr.79.

Kostnader for oppsetting og vedlikehold feller på andelseier.

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av alt av egne konstruksjoner som blir satt opp, deriblant egne gjerder, skillevegger, terasser, (som feks maling, olje, beis, utskifting av treverk osv).

Andelseier er også ansvarlig for vedlikehold av hekker, trær og beplantning i egen hage, som blant annet kutting og felling.

Se mer om dette i husordensreglene.

Søknad sendes på mail til post@starrmyra.no eller leveres i postkasse til noen i styret.


Last ned «Håndbok – Vedlikehold og ansvarsforhold for eier«