Nyttige tips

Mal – Postkasseskilt

Det ligger en mal for postkasseskilt til blokken, under fanen «Starrmyra Borettslag», og «skjemaer».


Ekstra nøkkel

Har du behov for flere nøkler, dette kan bestilles på TOBB.no eller ved å ringe TOBB på 73831500.

Nøkler må bestilles og hentes/sendes i eier sitt navn.

Nye nøkler koster fra 300-650,- per nøkkel (prisjustering fra leverandør kan forekomme). I tillegg kommer kostnad ved rekommandert sending. (postens satser).


Låst deg ute fra leiligheten?

Om du er så uheldig at du har låst deg ute fra egen leilighet  kan du ringe:

Nokas på  916 45 956

Tjenesten er døgnåpen, og beboer må betale kostnaden for utrykning.

VIKTIG: Det er ikke tillatt å bytte ut de originale låsene.


Parkering

Alle husstander er tildelt plass til ett kjøretøy. Andelseiere som bor i rekkehus har plass i garasjeanlegget, andelseiere som bor i blokk er tildelt plass med uttak for motorvarmer. Gjesteparkering skal foregå på anvist plass. Det er ikke tillatt med parkering i tunene. Kjøring i tun er kun for nødvendig bringing av varer og tjenester. Se for øvrig i reglene for ytterligere informasjon.

Borettslaget har inngått en avtale med Trondheim parkering som vil stå for kontroll av parkeringen. Vennligst gjør deg kjent med de lover og regler som gjelder for Starrmyra Borettslag, sjekk skilting i tunet. Alle klager skal rettes til Trondheim parkering, opplysninger om hvor du henvender deg vil stå på skilter ved innkjørselen til borettslaget.


Garasjeportåpner

Leverandør av nye sendere er Trøndelag Portservice AS og kan bestilles på epost: arild.kraft@gmail.com, eller telefon: 901 21 213.

Trøndelag Portservice konfigurerer senderne.


Vasking av kjøretøy

Borettslaget har egen vaskeplass til disposisjon for andelseiere/brukere. Vasking av kjøretøy skal foregå der, ikke i tunene.

Du finner denne ved oppkjørsel til gjeteparkeringen på garasjetaket. Rekkehusenes husnøkkel går til vaskeskaplåsen. Det er delt ut egne nøkler for beboerne i blokken.


Kabel-Tv og internett

Borettslaget har fibernett. Det vil si at i alle leiligheter skal det finnes en HD-klar digitalt tuner for TV, og en sentral for internett og levering av kabel-TV. Utstyret tilhører borettslaget. Kabel-TV og internett blir betalt gjennom felleskostnadene.

Leverandør av kabel-tv og internett i borettslaget er Telenor.

Ved problemer med for eksempel tv-signal og internettforbindelse kontakt kundeservice: 915 09000 eller se hjelpeside på nett:
telenor.no.


Strømavtale

Borettslaget er tilsluttet TOBBs strømavtale med Trønderlag Kraft. De forskjellige alternativene vurderes av borettslagets styre hvert år, og beboerne får varsel om endring av tjenesten. Beboerne står fritt til å velge en annen leverandør, men den leveransen vi får gjennom Trøndelag Kraft viser seg å være svært konkurransedyktig.


Hageavfall

Fra Mai-September vil vaktmester samle inn hageavfall ca hver 3-4uke. Info om datoer vil bli hengt opp på oppslagstavle.

Det vil i tillegg bli en tilrettelagt plass på grusplassen ved Miljøhuset, der man kan kaste hageavfall. Skilt blir satt opp.

Vi minner om at dumping av hageavfall i naturen er forbudt.