Starrmyra Borettslag

Borettslaget ble stiftet i 1984 men de første beboerne flyttet inn i 1983. Vi har et bomiljø(tunet) som skal være tilnærmet bilfritt med parkeringsplasser og garasje utenfor tunene. Leilighetene fordeler seg omtrent likt mellom rekkehus og blokk. Henholdsvis 89 i rekkehus og 84 i blokk.

Borettslaget har i løpet av 2011 og 2012 fått skiftet alle vinduer og dører, samt at det har vært en generell oppmaling av bygningsmassen.