Styret

Styrets medlemmer kan kontaktes på hverdager, Mandag-Torsdag, mellom klokken 17:00 og 20.00.

Unntak, som haster finnes selvfølgelig, men vanlige spørsmål og henvendelser kan vente til nærmeste virkedag.

Hvert styremedlem har sine hovedansvar, men alle styrets medlemmer kan kontaktes for spørsmål.

Henvendelser skal fortrinnsvis skje skriftlig, gjerne pr mail, men brev fungerer også.  Unntak finnes. 

  Styreleder
 • Erlend Nordbotten
 • post@starrmyra.no
 • Starrmyra 67
 • 97690453
 • Ansvarsområde: 
 • Daglig drift,
 • overordnet ansvar for styrets arbeid.
 • vara til TBT’s styre
 • Økonomi
 • vedlikeholds-ansvarlig/HMS
  Nestleder
 • Tone-Marie Eidem
 • post@starrmyra.no
 • Starrmyra 76
 • 99 03 31 47
 • Ansvarsområde: 
 • Leders stedfortreder, daglig drift.
 • Delegert til TBT’styre.
 • Sekretær
  Styremedlem
 • Ann-Judith Sivertsen
 • post@starrmyra.no
 • Starrmyra 81
 • 41 31 85 33
 • Ansvarsområde: 
 • Miljøhuset, utleie/vedlikehold
 • Rekkehusansvarlig/kontakt
  Styremedlem
 • Ida Rosen
 • post@starrmyra.no
 • Starrmyra 58
 • 97646267
 • Ansvarsområde:
 • Kommunikasjon/hjemmeside, arrangement, Bomiljø
  Styremedlem
 • Harry Fyhn
 • post@starrmyra.no
 • Starrmyra 2
 • 47252591
 • Ansvarsområde: 
 • blokkansvarlig/kontakt

Utleieansvarlig for Miljøhuset er Ann Judith Sivertsen: alfesiv@online.no el. post@starrmyra.no eller telefon 41318533