Andre nyttige kontakter

Forretningsfører: Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Telefon: 73 83 15 00

Fax: 73 83 15 01

E-post: info@tobb.no

www.tobb.no

Tonstad Beboertjeneste (vaktmestertjeneste):

Tlf. 95 18 48 34 (Steinar Sæther)

Rørlegger K.LUND:

tlf: 73930000

vakttelefon: 970 40 840

 

Skadedyrfirma: Anticimex

tlf. 41414128

tlf.21628249

Vaktselskap (mistet nøkkel): NOKAS

tlf. 91502580