Oppgradering av nøkkelbrikker

Viktig informasjon om oppdatering av nøkkelbrikker for beboere i blokk

En periode framover vil det være mulig å oppdatere nøkkelbrikkene dere har fått utdelt. Denne oppdateringen er nødvendig for at brikkene skal fungere korrekt på inngangsdørene til oppgangene, samt dørene til bodene.

Hvor og hvordan oppdatere?

 • Oppdateringsboksen finner dere ved hoveddøren til miljøhuset.
 • Hver beboer har mottatt 3 nøkkelbrikker, og alle disse må oppdateres.
 • For å oppdatere, hold hver brikke foran nøkkelleseren på miljøhuset til den lyser grønt. Leseren vil blinke og pipe under oppdateringsprosessen.

De oppdaterte brikkene vil gi tilgang til nøkkelleserne på begge inngangene i deres oppgang.

Trenger du hjelp?
Skulle det oppstå utfordringer med oppdateringen, vennligst send en e-post til post@starrmyra.no for assistanse.

Samling av hageavfall 2024

 • Hageavfallet blir samlet inn på morgenen, og sekkene skal plasseres langs kjøreveien i borettslaget, utenfor gjerde/hekk.
 • Vennligst bruk gjennomsiktige sekker.
 • Hageavfall inkluderer kun gress, løv, og greiner med en diameter på opptil 15 cm, dette er viktig for riktig sortering.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå å ha hageavfall eller sekker utenfor sin egen tomt mellom henteperiodene for å unngå sjenanse for naboene.

Hentedager for hageavfall 2024:

 • 5.mai
 • 3.juni
 • 17.juni
 • 15.juli
 • 12.august
 • 23.september

Utplassering av raskhenger 2024

Informasjon angående raskhenger 2024.

 • Raskhengeren blir satt ut kl. 15:00 på kastedagen og hentes kl. 08:00 dagen etter.
 • Hengeren blir plassert ved «plantekassen» utenfor nr. 18-20.
 • Vi bestiller kun én tom henger fra TBT. Hvis hengeren er full, må beboeren avhende sitt avfall selv på gjenvinningsstasjonen.
 • Ingen traktorhjelp tilbys, slik at borettslaget unngår ekstra fakturering for overtidsbetaling til traktorfører.

Kastedager i 2024:

 • 29.januar
 • 8.april
 • 27.mai
 • 30.september
 • 25.november