Tonstad beboertjenester

Tonstad Beboertjeneste (TBT) eies  av en rekke grende- og borettslag på nordre del av Tillerbyen. TBT står for det daglige vedlikehold av våre fellesområder. Snørydding, strøing og plenklipp hører med til de faste oppdragene. Det meste av ytre vedlikehold bestilles også hos TBT. Den enkelte beboer må henvende seg til styret i borettslaget som igjen kontakter TBT i forbindelse med oppdrag. Starrmyra Borettslag er representert med én representant i TBTs styre.