Søppelhåndtering

Borettslaget har søppelsortering gjennom Renholdsverket. Vi har to områder med avfallsbeholdere, ved innkjøring til borettslaget og ved rundkjøring. På bildet under i de røde feltene fremkommer det hvor søppel kan kastes. Returpunkt for glass
og metall finnes ved innkjøring til borettslaget, markert med gul.

Avfall skal ikke settes igjen ved avfallsbeholderne. Er beholderen full, må man se om en annen beholder har plass eller ta med seg avfallet hjem igjen. Papp må presses sammen og evt deles opp før det kastes. Har man store pappesker, elektrisk avfall osv. må dette bringes og kastes på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen.

Søppel som henstilles ute skaper ikke noe fint miljø, fugler og dyr drar det utover, det lukter og tiltrekker seg skadedyr.

Se Renholdsverkets tømmeplan for Starrmyra borettslag her: Tømmeplan, eller se utskriftsvennlig tømmeplan.

Utskriftsvennlig Søppelsorteringsliste (URL: https://trv.no/sortere/)

Raskhenger

Borettslaget tilbyr også en tjeneste gjennom Tonstad Beboertjenester(TBT) for kasting av grovavfall. I det lilla feltet på oversiktsbilde under fremkommer det hvor TBT har oppstillingsplass for søppelhenger. Avfall skal bringes til raskhenger av beboere selv. Ved tilfeller der det er snakk om veldig store og tunge ting eller ved sykdom/handicap kan det søkes styret om å få hjelp av vaktmester til å bistå henting med traktor. Dette må det søkes om på forhånd, så styret får varslet vaktmester.

Husk at søpla skal inni containeren. Søppel skal ikke hensettes utenfor containerne eller andre plass i borettslaget.

Her kan du se når utplassering av raskhenger er for 2023: Raskhenger Starrmyra borettslag 2023

Fra 01.01.20 er det forbudt å hive rask i svarte sekker på sorteringsanlegget til Retura, nå skal søppel være i blanke sekker. Ved kontroll på avfallsstasjon vil det bli ilagt gebyr pr. sekk på kr.150.-

Hageavfall

Hageavfall er kun gress, løv og greiner opp til 15 cm diameter. Sand, jord og busker/planter med jordklumper er ikke hageavfall og må kastes i raskhenger som restavfall eller leveres på gjenvinningsstasjon selv.

Oversiktsbilde av borettslaget og søppelstasjoner