Miljøhuset

Retningslinjer for lån og leie av Miljøhuset

Gå til booking for å leie miljøhuset.

 • Leieprisen pr.1.Januar 2023 er i hovedsak satt til 1000,-, så fremt det er skikkelig rengjort, og at det ikke er gjort skadeverk på hus eller inventar. Dårlig renhold eller skadeverk vil bli fakturert ansvarlig låntager.
 • Ved for dårlig vask vil leietaker få mulighet til å vaske på nytt eller bli fakturert 500,- i tillegg til leieprisen.
 • Huset disponeres mellom 08.00 på leiedagen og til 08.00 neste dag.
 • Halvdagsleie
 • Det er mulig for halvdagsleie på hverdager mandag til torsdag for redusert pris.
 • Gjeldende tidspunkt for halvdagsleie er kl.10.00-16.00 eller kl.16.00-21.00
  • Gjelder ikke utleie tirsdag fra kl 10-16 ut året 2023 da det er utleid til fast leietaker.
 • Prisen for halvdagsleie er 500,- pr leie.
 • Husordensreglene i borettslaget gjelder også for leie av miljøhuset, https://www.starrmyra.no/starrmyra-borettslag/husordensregler/
 • Det er kun beboere av Starrmyra Borettslag som har mulighet til å leie Huset.
 • Låntager må være over 18 år for å kunne låne huset. Det vil selvfølgelig være mulighet å låne huset til barnebursdager og andre tilstelninger, men det forutsetter at det er en myndig og ansvarlig tilstede.
 • Ved lån av huset til konfirmasjoner har beboerne i Starrmyra Borettslag fortrinnsrett ved bestilling før 30. oktober hvert år, for kommende år april til juni. Det er kun tillatt med én konfirmasjonsbooking pr.andelseier i perioden.
 • Parkering skal foregå på egne oppmerkede plasser, eller på gjesteparkeringen på garasjetaket. Det er ikke parkering utenfor Huset.

Tone Walla Sørensen er ansvarlig for utlån av huset. Har du spørsmål kan du kontakte henne på e-post tonesoerensen@hotmail.com eller telefon 45402527

Nøkler tildeles etter avtale.