Ikke gi mat til fuglene!

(info fra Trondheim Kommune)

Måkene har først og fremst tilhold i Trondheim fordi de lett finner mat her, noe som gir konflikter.

Mates fuglene, finner de fort ut at det er en enkel og grei måte å skaffe seg mat på.

Antall fiskemåker vil sannsynligvis reduseres kraftig, dersom en fjerner søppel og slutter med mating.

Fiskemåkene finner selv nok mat i sommerhalvåret. Der det er folk har det alltid vært søppel tilgjengelig for fuglene. Fiskemåkene er altetende. Meitemark, smågnagere og insekter er vanlig føde, og i langt mindre grad fisk, slik som navnet skulle tyde på. I tillegg stjeler måkene ofte mat fra andre dyr og fugler som vipe og spove.

Måkene har den sterkeste magesyra i dyreriket, og derfor kan den fortære mye forskjellig. I tillegg er måkedritt etsende, og kan skade lakk og metall.

Parasitter

Fiskemåke kan være bærer av parasitter og vert for blant annet bendelorm. Måke kan også være bærer av uønskede bakterier som salmonella og campylobacter. Disse kan overføres via måkeskitt. Smitterisikoen for mennesker er imidlertid liten. Der måkene finner mat, er det måkeskitt.