Oppgradering av nøkkelbrikker

Viktig informasjon om oppdatering av nøkkelbrikker for beboere i blokk

En periode framover vil det være mulig å oppdatere nøkkelbrikkene dere har fått utdelt. Denne oppdateringen er nødvendig for at brikkene skal fungere korrekt på inngangsdørene til oppgangene, samt dørene til bodene.

Hvor og hvordan oppdatere?

  • Oppdateringsboksen finner dere ved hoveddøren til miljøhuset.
  • Hver beboer har mottatt 3 nøkkelbrikker, og alle disse må oppdateres.
  • For å oppdatere, hold hver brikke foran nøkkelleseren på miljøhuset til den lyser grønt. Leseren vil blinke og pipe under oppdateringsprosessen.

De oppdaterte brikkene vil gi tilgang til nøkkelleserne på begge inngangene i deres oppgang.

Trenger du hjelp?
Skulle det oppstå utfordringer med oppdateringen, vennligst send en e-post til post@starrmyra.no for assistanse.