Utplassering av raskhenger 2024

Informasjon angående raskhenger 2024.

  • Raskhengeren blir satt ut kl. 15:00 på kastedagen og hentes kl. 08:00 dagen etter.
  • Hengeren blir plassert ved «plantekassen» utenfor nr. 18-20.
  • Vi bestiller kun én tom henger fra TBT. Hvis hengeren er full, må beboeren avhende sitt avfall selv på gjenvinningsstasjonen.
  • Ingen traktorhjelp tilbys, slik at borettslaget unngår ekstra fakturering for overtidsbetaling til traktorfører.

Kastedager i 2024:

  • 29.januar
  • 8.april
  • 27.mai
  • 30.september
  • 25.november