Nøkler i borettslaget

Bestilling av ekstra nøkkel

Dersom du trenger flere nøkler, kan disse bestilles enten på TOBB.no eller ved å ringe TOBB på 73831500. Vennligst merk at nøklene må bestilles og hentes/sendes i eierens navn. Kostnaden for nye nøkler varierer fra 300 til 650 kr per nøkkel, med mulig prisjustering fra leverandøren. I tillegg påløper kostnader for rekommandert sending i henhold til Postens satser.

For de som ønsker å bestille flere nøkler til sine egne dører i blokken, er det bare å kontakte TOBB. TOBB vil formidle bestillingen til sin samarbeidspartner, som deretter kopierer opp nøklene. Prisen per nøkkel er 541,25 kr.

Hvis noen ønsker systemhengelåser til boden der den nye nøkkelen passer, vil dette koste 1644 kr per lås. Alternativt kan man beholde den gamle hengelåsen, da man uansett trenger den gamle nøkkelen for å åpne postkassen og vaskeplassen for bil.

Planen er å skifte systemhengelåser både til sykkelboden og vaskeplassen. Den gamle nøkkelen vil kun fungere til postkassen og eventuelt til den gamle systemhengelåsen på egen bod i kjelleren. Kopiering av den gamle systemnøkkelen er dyrere på grunn av alderen på systemet.