Blokk – Tilbakemelding på innvendig befaring av dørbytte

Styret trenger beboeres tilbakemelding.

Hofstad AS er nå ferdig med utskifting av dører i blokk og det pågår en
ferdigbefaring på utsiden av dørene hos hver andelseier. Styret har ikke
lov til å ta seg inn i den enkeltes beboers enhet, og trenger derfor beboers
tilbakemelding på at jobben er ferdigstilt innvendig, eller om det finnes
mangler.

Gi styret tilbakemelding på e-post: post@starrmyra.no der du bekrefter å ha gått igjennom
punktene nedenfor. Bekreft at du godkjenner jobben som er utført og/eller kommenter
bemerkningene du har gjort deg.
Du kan også fylle ut dette skjema under og levere det i postkassa til Starrmyra 67.

FRIST 15.januar 2023.