Samling av hageavfall 2024

 • Hageavfallet blir samlet inn på morgenen, og sekkene skal plasseres langs kjøreveien i borettslaget, utenfor gjerde/hekk.
 • Vennligst bruk gjennomsiktige sekker.
 • Hageavfall inkluderer kun gress, løv, og greiner med en diameter på opptil 15 cm, dette er viktig for riktig sortering.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå å ha hageavfall eller sekker utenfor sin egen tomt mellom henteperiodene for å unngå sjenanse for naboene.

Hentedager for hageavfall 2024:

 • 5.mai
 • 3.juni
 • 17.juni
 • 15.juli
 • 12.august
 • 23.september

Utplassering av raskhenger 2024

Informasjon angående raskhenger 2024.

 • Raskhengeren blir satt ut kl. 15:00 på kastedagen og hentes kl. 08:00 dagen etter.
 • Hengeren blir plassert ved «plantekassen» utenfor nr. 18-20.
 • Vi bestiller kun én tom henger fra TBT. Hvis hengeren er full, må beboeren avhende sitt avfall selv på gjenvinningsstasjonen.
 • Ingen traktorhjelp tilbys, slik at borettslaget unngår ekstra fakturering for overtidsbetaling til traktorfører.

Kastedager i 2024:

 • 29.januar
 • 8.april
 • 27.mai
 • 30.september
 • 25.november

God jul ønskes fra styret

Kjære beboere i Starrmyra borettslag,

Vi i styret ønsker å sende dere en hjertelig julehilsen og takke for et fantastisk år sammen. Det har vært et begivenhetsrikt år med mange positive endringer og engasjerte beboere.

På årets generalforsamling opplevde vi en stor oppslutning, og det var gledelig å se så mange av dere delta og bidra med verdifulle innspill. Sammen har vi tatt viktige beslutninger for å videreutvikle borettslaget vårt.

Ett av høydepunktene i år har vært oppgraderingen av lekeplassene våre. Vi har fått på plass nye og moderne lekeapparater som har gledet både små og store. Det er fantastisk å se barna leke og trives i trygge omgivelser.

Sammen med TOBB har vi startet arbeidet med å kartlegge behovet for rehabilitering/vedlikehold. I høst ble det sendt ut en bærekraftundersøkelse til beboerne, og resultatene av denne vil bli presentert i en rapport som gir en fyldig oversikt over borettslagets behov og ønsker.

Vi har et pågående prosjekt der dørene i blokk byttes ut, og vi setter pris på tålmodigheten deres mens dette arbeidet pågår. Vi håper at de nye dørene vil bidra til økt sikkerhet og trivsel for alle beboere.

Miljøgruppa har også vært svært aktive i år, og vi vil takke dem for deres engasjement og innsats. Arrangementene de har arrangert har vært både lærerike og underholdende, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med dem i kommende år.

Styrearbeidet har vært utfordrende, men også svært givende. Vi har jobbet hardt for å ivareta deres interesser og sikre en god hverdag for alle. I tillegg til de vanlige utfordringene som finnes i et borettslag, har vi også fulgt opp utfordringene rundt elbil-anlegget, og vi forsikrer dere om at dette er en av våre høyeste prioriteter, og vi har den største interesse for at det skal fungere optimalt for alle beboere.

Til slutt vil vi takke dere alle for deres tålmodighet og forståelse i løpet av året. Vi er stolte av å være en del av dette flotte borettslaget, og vi ser frem til et nytt år fylt med samarbeid og fellesskap.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen,

Styret og vara i Starrmyra borettslag