Vasking av sykkelboder

Styret har fått flere meldinger om fulle og skitne sykkelboder og har med det vedtatt at alle sykkelbodene skall tømmes og spyles i løpet av høsten 2023. 

Tonstad beboertjeneste (TBT) vil henge opp lapper med orientering om når de vil gjennomføre spyling av sykkelbodene. Alle sykkelbodene må da være tømt innen den dagen spyling skal gjennomføres. Eventuelle sykler og andre objekter som ikke er fjernet vil bli flyttet ut og lagt ved siden av de aktuelle sykkelbodene. Beboere er selv ansvarlige for å sikre sine eiendeler mens bodene er utilgjengelig i forbindelse med spyling.

Når spyling er gjennomført kan sykkelbodene på nytt benyttes til å parkere sykler. Det som ble flyttet ut av TBT vil ikke bli flyttet tilbake. Her må eier selv hente/flytte egne sykler/objekter.

Styret vil etter en ukes tid ta en befaring for å se om alt av sykler og objekter som ble flyttet ut av TBT er blitt fjernet fra området ved sykkelbodene. De sykler/objekter som ikke er fjernet anses som hensatt av tidligere eiere, og vil bli ansett som søppel. Styret vil da vurdere å be TBT om å fjerne dette.