Utskifting av dører i blokk

Beboere i blokk skal nå ha mottatt fremdriftsplan og ett fullmaktskjema i forbindelse med utskifting av dører. Fullmaktskjema fylles ut og legges i postkassen merket byggmester Hofstad som henger på sykkelbod utenfor Starrmyra 8.

Fristen på dette er 20.09.23

Trenger du å laste ned fullmakten så kan du gjøre det her under.