Utdeling av nøkler til beboere i blokk

I forbindelse med utskifting av dører i blokk, må det benyttes nøkler inntil systemet er på plass. Styret deler ut nøkler til beboere i blokk fortløpende og planlegger å få delt ut til alle innen fredag i uka her. De som ikke har mottatt ny nøkkel og har fått montert ny dør bes ta kontakt på e-post: post@starrmyra.no