Utskifting av dører og utlevering av nye nøkler i blokk

De fleste har fått nye nøkler nå. Ytterdøren e byttes først – se fremdriftsplan for når deres ytterdør byttes.

Dere som fortsatt ikke har mottatt nøkler når styret har vært på døren skal ha mottatt kontakt info på rosa lapp på døra. Harry Fyhn kan kontaktes på telefon: tel:47252591

Dette skjer videre:

  • Nøklene du har mottatt går til ytterdør. Det vil etterhvert komme nøkkelbrikker som fungerer som døråpner for ytterdør og alle felles dører i blokkoppgang.
  • Nøkkelbrikkene vil bli utlevert (3 i antall) i løpet av en uke eller to
  • Når nøkkelbrikkene fungerer på din ytterdør fungerer ikke nøklene du har fått utlevert på ytterdør men på din private dør som etterhvert blir byttet ut (se fremdriftsplan)
  • Alle dører ut mot parkeringsplass vil få automatisk døråpner
  • Din gamle nøkkel fungerer på postkasse, sykkelbod, vaskeplass og lås på din private bod i kjeller om du fortsatt har standard hengelås
  • I perioden ytterdør byttes kan dere risikere at callinganlegg/ ringeklokke blir deaktivert 1-2 dager pga arbeid med det elektriske rundt skifte av ytterdør
  • Anbefales å hekte på ny nøkkel på nøkkelknippe med en gang da firmaet som skifter dører kan jobbe fortere enn anslått fremdriftsplan.
  • Info om kjøp av egne låsesystemer (kode/nøkkelbrikke mm) kommer senere så det anbefales ikke gå til innkjøp av dette da det etterhvert skal tas stilling til TOBB nøkkel

Utdeling av nøkler til beboere i blokk

I forbindelse med utskifting av dører i blokk, må det benyttes nøkler inntil systemet er på plass. Styret deler ut nøkler til beboere i blokk fortløpende og planlegger å få delt ut til alle innen fredag i uka her. De som ikke har mottatt ny nøkkel og har fått montert ny dør bes ta kontakt på e-post: post@starrmyra.no

Vasking av sykkelboder

Styret har fått flere meldinger om fulle og skitne sykkelboder og har med det vedtatt at alle sykkelbodene skall tømmes og spyles i løpet av høsten 2023. 

Tonstad beboertjeneste (TBT) vil henge opp lapper med orientering om når de vil gjennomføre spyling av sykkelbodene. Alle sykkelbodene må da være tømt innen den dagen spyling skal gjennomføres. Eventuelle sykler og andre objekter som ikke er fjernet vil bli flyttet ut og lagt ved siden av de aktuelle sykkelbodene. Beboere er selv ansvarlige for å sikre sine eiendeler mens bodene er utilgjengelig i forbindelse med spyling.

Når spyling er gjennomført kan sykkelbodene på nytt benyttes til å parkere sykler. Det som ble flyttet ut av TBT vil ikke bli flyttet tilbake. Her må eier selv hente/flytte egne sykler/objekter.

Styret vil etter en ukes tid ta en befaring for å se om alt av sykler og objekter som ble flyttet ut av TBT er blitt fjernet fra området ved sykkelbodene. De sykler/objekter som ikke er fjernet anses som hensatt av tidligere eiere, og vil bli ansett som søppel. Styret vil da vurdere å be TBT om å fjerne dette.