Økt parkeringskontroll i borettslaget.

Styret har vært i kontakt med Trondheim parkering for å øke parkeringskontrollen i borettslaget.

Kontrollen i tun økes i første omgang. Det sees også på en løsning for gjesteparkeringsplassene, som vil bli en sak på generalforsamling 1.juni.