Generell info om bruk av motorvarmer og ledninger

På bakgrunn av tilsynsrapport på alle våre sikringsskap, ønsker styret å gå ut med følgende informasjon ang. bruk av motorvarmer og ledninger:

Bruk av motorvarmer og ledninger:
•  Alle ledninger/utstyr skal trekkes ut av støpselet når motorvarmeuttak ikke skal brukes.
•  Ledninger og annet utstyr må være beregnet for utendørs bruk.
•  Det er ikke jordfeilbryter på disse sikringene.

Tilsynsrapport av felles elektrisk anlegg
Tensio TS AS Avd. Det lokale eltilsyn (DLE) har gjennomført tilsyn av vårt felles elektriske anlegg den 6. april 2022. Det er mottatt tilsynsrapport på alle våre sikringsskap, noen med feil og/eller mangler.

Mottatt tilsynsrapport viser til blant annet feil som skyldes andelseieres eget utstyr. Det ble eksempelvis registrert jordingsfeil pga. utstyr som var koblet til uten at de var i bruk ved kontrollen.