Asfaltering parkeringsplass

I forbindelse med fullføring av prosjektet med nytt ladesystem for el-biler vil det den 29. og 30. juni bli foretatt arbeid på parkeringsplassen.

Den 29. juni vil det bli gjort forberedende arbeid, og den 30. juni vil det bli lagt asfalt.

Det var ønske fra entreprenøren om at biler på parkeringsrekkene 2 til 7 (se bilde) flyttes før kl 08:00 onsdag 29. juni. Entreprenør ønsker videre at parkeringsplassene ikke blir benyttet igjen før etter at asfaltering er gjennomført ca. kl 15:00 torsdag 30. juni.

Styret ser at dette medfører store parkeringsproblemer den 29. juni, og ber dere derfor om å ta hensyn til arbeidet som er gjort hvis dere velger å parkere på egen parkeringsplass. Arbeid antas å være ferdig kl 16:00 denne dagen. Alle som har valgt å parkere på egen parkeringsplass må flytte bilen innen kl 07:00 torsdag 30. juni.

Berørte andelseier bes om å finne alternativ parkeringsplass i denne perioden. Styret vil ta kontakt med Trondheim parkering om midlertidig parkering ved vei og rundkjøring i perioden 29. juni kl. 08:00 og frem til 30. juni kl 15:00. Husk at parkering ikke skal være til hinder for andre andelseiere, utrykningskjøretøy, søppelbil, traktor og andre.

Med hilsen 

Styret i Starrmyra borettslag

Generell info om bruk av motorvarmer og ledninger

På bakgrunn av tilsynsrapport på alle våre sikringsskap, ønsker styret å gå ut med følgende informasjon ang. bruk av motorvarmer og ledninger:

Bruk av motorvarmer og ledninger:
•  Alle ledninger/utstyr skal trekkes ut av støpselet når motorvarmeuttak ikke skal brukes.
•  Ledninger og annet utstyr må være beregnet for utendørs bruk.
•  Det er ikke jordfeilbryter på disse sikringene.

Tilsynsrapport av felles elektrisk anlegg
Tensio TS AS Avd. Det lokale eltilsyn (DLE) har gjennomført tilsyn av vårt felles elektriske anlegg den 6. april 2022. Det er mottatt tilsynsrapport på alle våre sikringsskap, noen med feil og/eller mangler.

Mottatt tilsynsrapport viser til blant annet feil som skyldes andelseieres eget utstyr. Det ble eksempelvis registrert jordingsfeil pga. utstyr som var koblet til uten at de var i bruk ved kontrollen.