Valgkomite for Starrmyra Borettslag 

Valg av styremedlemmer 2022
Årets generalforsamling skal avholdes 10. mai, og valgkomiteen er nå i gang med å finne kandidater til styre- og varaverv.

Det skal velges:
•  2 faste styremedlemmer for 2 år
•  4 varamedlemmer for 1 år

Følgende er på valg:
• Styremedlem Tone-Marie Eidem
• Styremedlem Ole Ivar Nydal

Alle 4 varamedlemmer:
• Martine Brandslet, Geir Haltstrand, Tone Walla Sørensen, Stine Mari Skeide 

Valgkomiteen er også på valg. Se medlemmer nedenfor 

Valgkomiteen er opptatt av at styret (inkl. varamedlemmer) skal speile borettslagets sammensetning. Alder, kjønn og representasjon fra blokk og rekkehus, vil derfor være blant de momenter som tas med i våre vurderinger. 

Du har sikkert gjort deg opp en mening om hvordan ting skal gjøres eller ikke gjøres. 
Nå har du muligheten til å få belyst dine ideer og kanskje få satt de på borettslagets agenda. Tenk gjennom om et styreverv kan være noe for deg,. Ta en prat med de som sitter i styret i dag eller med noen av oss i valgkomiteen. Eller er det noen andre beboere som du kjenner og som vil påta seg et styreverv. Prat med vedkommende og be den/de ta kontakt.

Dersom du har forslag til aktuelle kandidater – deg selv, eller andre – vil vi i valgkomiteen gjerne høre fra deg. Vi setter stor pris på alle innspill. 

Svarfrist: fredag 15. april 2022.  

Med vennlig hilsen oss i valgkomiteen Starrmyra Borettslag

Roar B Iversen, tlf. 928 39 183, broivers@gmail.com 

Inger Breivoll, tlf. 917 09 777, inger.breivoll@gmail.com

Jomar Kokaas, tlf. 920 49 464, jomar.kokaas@hotmail.no