Infoside søppelhåndtering

Siden om søppelhåndtering er oppdatert: https://www.starrmyra.no/bomiljo/soppelhandtering/

Vi merker oss at det til tider settes avfall ved siden av avfallsbeholderne. Er beholderen full, må man se om en annen beholder har plass eller ta med seg avfallet hjem igjen

Søppel som henstilles ute skaper ikke noe fint miljø, fugler og dyr drar det utover, det lukter og tiltrekker seg skadedyr.

For å prøve å unngå dette så viser vi til Renholdsverkets tømmeplan for Starrmyra borettslag her: Tømmeplan, eller se utskriftsvennlig tømmeplan. Håper dette kan gi noe indikasjon på om avfallsbeholderen er full eller ikke.