Ladestasjon fra Ladeklar

Bestill din egen ladestasjon fra Ladeklar

Ladeklar har nå planlagt dato for oppstart av prosjektet og en foreløpig estimert dato for lading.
Oppstart av prosjektet: 13.09.2021
Estimert dato for lading: 29.10.2021*

*Denne datoen er avhengig av at vi får måler montert av nettselskapet.
Vedlagt ligger et informasjonsskriv til beboere jeg håper du kan distribuere videre.

Les mer om etablering av ladeanlegg fra Ladeklar

Her finner du bestillingssiden for Starrmyra Borettslag

Til info:
Parkeringsnummeret du har er det samme som andelsnummeret ditt (ikke husnummer)